O tym, że samochód jest nam potrzebny, wiemy wszyscy. Ale z tego, że las jest niezbędny i wymaga ciągłej pielęgnacji, zdaje sobie sprawę już zdecydowanie mniej osób.

ŚCIEŻKA PIERWSZA – HISTORIA

Porównywanie drewna z samochodami tylko na pozór jest przypadkowe i nie- uzasadnione. Oba są niezbędne. Z pewną ,,drobną” różnicą: drewno z drzew, obok kamieni, jest nam niezbędne od początku istnienia a samochód zależnie od definicji – od 242 lub 126 lat.

Pierwszym samochodem był parowy ciągnik artyleryjski Cugnot z 1770 roku. Rozwój motoryzacji wpłynął na poziom bezpieczeństwa, rozwiązania techniczne budzą podziw i zaufanie.

A drewno? W 1778 r. ksiądz Krzysztof Kluk, w dziele Roślin potrzebnych… O drzewach i ziołach dzikich, lasach etc. postulował racjonalne użytkowanie lasu i pro- wadzeniem planowanej gospodarki leśnej. Z tej teorii 88 lat temu powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe, któremu prezydent Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami i które do dnia dzisiejszego, nie należąc do sfery budżetowej, ale finansując swoją działalność z własnych przychodów, wywiązuje się wobec społeczeństwa z tego obowiązku.

ŚCIEŻKA DRUGA – ZAUFANIE

Samochód ani drzewa nie służą człowiekowi wyłącz- nie do podziwiania ich pięknych kształtów. Tak jak konstruktorzy i mechanicy doskonalą swój warsztat pracy, tworząc samochody nieomal doskonałe, tak i leśnicy nie cofają się przecież w swojej 234-letniej historii pracy z drzewami.

Lasów w kraju wciąż przybywa. W 1945 udział lasów w powierzchni Polski zmalał do 20,8 %. Od tego momentu, wyłącznie dzięki pracy leśników proces wylesiania, po raz pierwszy w historii, uległ odwróceniu.

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce, wynosząca, wg GUS na koniec roku 2009, 9088 tys. ha (90,88 tys. km2) stanowi 29,1% powierzchni całego kraju. W samym tylko roku 2009 powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 22 tys. ha, czyli o powierzchnię równą prawie dwóm średnim polskim gminom. Ostatnie 15 lat (od 1995 r.) to przyrost 332 tys. ha lasów. Oznacza to, że w tym czasie lasami w 100% pokryto powierzchnię równą 3 przeciętnym polskim powiatom. Mieszkańcy Pomorza mogą być szczególnie dumni z pracy swoich leśników. Województwo Pomorskie z lesistością 36,1 proc plasuje się na 3 miejscu w Polsce. Wyprzedza je tylko Ziemia Lubuska (48,9 proc) i Podkarpacie z Bieszczadami (37,2 proc).

ŚCIEŻKA TRZECIA – … I CO DALEJ

Patrząc na piękne lasy porastające wzgórza Trójmiasta miejmy świadomość, że wyhodowali je gdańscy le- śnicy, którzy przejęli ten bezcenny skarb od swoich poprzedników.

W zaufaniu do wiedzy i do- świadczenia leśników szukajmy odpowiedzi na wciąż z troską po- wracające pytania o stan naszych lasów i czujmy się w nich jak za kierownicą nowoczesnego i bezpiecznego samochodu, bezpiecznego do póki prowadzonego przez doświadczonego i godnego zaufania kierowcę.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku