W opinii naukowców z Instytutu Kościuszki, stoimy przed ogromną szansą na całkowite przemodelowanie krajowego rynku energetycznego. Dzięki pozyskiwaniu gazu z łupków Polska może stać się pionierem rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie.

Obecnie 75% dostaw gazu pochodzi z importu, głównie z Rosji. Pozyskanie własnych źródeł gazu, w tym wypadku gazu z łupków, jest dla Polski przede wszystkim szansą na uniezależnienie się od dostaw z zagranicy i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Z importera gazu możemy stać się jednym z eksporterów, a polskie firmy, które wezmą czynny udział w eksploatacji niekonwencjonalnych źródeł gazu, będą miały szansę na osiągnięcie większego znaczenia na arenie międzynarodowej.

Miejscowe wydobycie i znaczna redukcja zapotrzebowania na gaz importowany może również wpłynąć korzystnie na obniżkę cen gazu w kraju. Obecnie ceny gazu w Polsce należą do jednych z najwyższych w Europie.

Raport Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa (CASE), zatytułowany „Ekonomiczny potencjały produkcji gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025”, pokazuje, że dzięki wydobyciu gazu z łupków już od 2020 roku średnia krajowa cena gazu w Polsce spadnie o 60 dol. za 1000 m3 i wyniesie 360 dolarów. Po 2031 roku – jedynie 260 dolarów, czyli spaść o prawie 40 proc. w stosunku do dzisiejszej ceny.

Gaz z łupków to szansa na większą ilość tańszej energii produkowanej w polskich elektrowniach. Pojawienie się stabilnego źródła paliw przyśpieszy modernizację i rozbudowę zaplecza wytwarzania energii. Potencjalny wzrost zużycia gazu ziemnego w Polsce pozwoli na szybsze dostosowanie kraju do wymogów Unii Europejskiej poprzez ograniczenie emisji CO2.

Szacunki zawarte w raporcie CASE pokazują również, że dzięki wydobyciu gazu z łupków w latach 2019-25 Polska może liczyć na dodatkowe wpływy do budżetu na poziomie od 20 do prawie 90 mld zł. Eksperci zapewniają, że wydobycie gazu będzie opłacalne, a skala możliwych zysków z pozyskiwania gazu ze źródeł niekonwencjonalnych może przynieść Polsce korzyści porównywalne z wejściem do Unii Europejskiej.

Rozwój wydobycia gazu może mieć znaczący wpływ na wzrost zatrudnienia – zarówno w skali lokalnej, jaki i całego kraju.

Z raport Instytutu Kościuszki zatytułowanego „Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społecznoekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski” wynika, że na przykład w województwie wielkopolskim sytuacja na lokalnych rynkach pracy ulega znacznej poprawie, gdy wzmocniły swoją działalność spółki zajmujące się wydobyciem gazu.

W latach 2004-2011 w powiatach, w których znaj- dują się kopalnie gazu ziemnego lub podziemne magazyny gazu, średnia stopa bezrobocia wyniosła 8,5 proc. wobec 10,3 proc. w pozostałych powiatach. W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim bezrobocie wynosiło 18,2 proc., pod- czas gdy w pozostałych powiatach województwa się- gało aż 22,3 proc.

Zdaniem analityków z Instytutu Kościuszki, podobne korzyści przyniesie wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych: w perspektywie najbliższych 10 lat, zatrudnienie związane z branżą zajmującą się wydobyciem gazu z łupków i sektorach z nim powiązanych (np. handel, konstrukcje stalowe, produkcja maszyn, informatyka) wyniesie od 120 do nawet 190 tys. osób. Dodatkowo, dzięki wydobyciu gazu łupkowego nastąpi rozwój infrastruktury transportowej oraz przesyłowej praktycznie w całym kraju, a gminy pozyskają fundusze z tytułu opłat i podatków związanych z pozyskiwaniem gazu.

To wszystko może istotnie przełożyć się na wzrost jakości warunków życia całego społeczeństwa.

ZASOBY, PRODUKCJA, ZUŻYCIE GAZU ZIEMNEGO W POLSCE

3000 mld m3 – szacowane zasoby wydobywalne gazu z łupków (wg Advances Res. Int.)

2000 mld m3 – maksymalne szacowane zasoby wydobywalne gazu z łupków (wg PIG 2012)

98,70 mld m3 – udokumentowane zasoby gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych (PGNiG SA)

14,42 mld m3 – rocznie zużycie gazu ziemnego

4,22 mld m3 – roczna produkcja gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych (PGNiG SA)