Statystki pokazują że 70% upadków w domach ludzi powyżej 65-go roku życia, zdarza się podczas kąpieli w łazience, gdy dostęp do telefonu jest niemożliwy.

Ponad 40% osób powyżej 65-go roku życia po upadku w domu nie może się samodzielnie podnieść, a więc także do- trzeć do telefonu, aby wezwać pomoc. Ponad połowa osób w chwili zagrożenia i stresu nie potrafi wybrać właściwego numeru telefonicznego do służb ratunkowych.

Dlatego powstało nowoczesne rozwiązanie – Teleopieka EQUINOXE. To prosty system oparty na analogowej linii telefonicznej, składający się z przekaźnika podłączonego do zwykłego gniazdka telefonicznego obok tradycyjnego telefonu oraz nadajnika w postaci niewielkiego zegarka lub wisiorka. Przekaźnik w żaden sposób nie utrudnia ani nie zakłóca normalnego korzystania z telefonu.

W chwili zagrożenia (upadek, zasłabnięcie, strach, włamanie, pożar) podopieczny naciska tylko przycisk na ręku i wciągu kil- ku sekund zostaje połączony do Centrum Operacyjnego EQUINOXE. Dzięki karcie informacyjnej, którą wcześniej wypełnia podopieczny i wprowadzeniu jej do systemu, przychodzące zgłoszenie nigdy nie jest anonimowe. Operator otrzymując zgłoszenie wie kto i skąd dzwoni, jaki jest jego stan zdrowia i jakie mogą być w związku z tym zagrożenia. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie, sąsiedzi), których w pierwszej kolejności należy powiadomić. Operator w zależności od powodu zgłoszenia powiadamia albo osoby najbliższe, albo odpowiednie służby ratunkowe. Teleopieka EQUINOXE działa na terenie całej Polski.

Nowoczesne technologie wspierają również osoby cho- re na Alzheimera. Bransoletka geolokalizacyjna BlueGard to „anioł stróż” chorych oraz ich opiekunów. Bransoletka łączy technologię telefonii komórkowej oraz GPS.

Osoba nosząca bransoletkę może poruszać się po poszerzonym obszarze wokół swojego miejsca zamieszkania.Odległość ta może wahać się od 500 metrów do wielu kilometrów w zależności od decyzji rodziny i stopnia niezależności chorej osoby.

Jeśli podopieczny wyjdzie poza określony obszar bransoletka wyśle niesłyszalny dla chorego sygnał. Jest on przesyłany do Centrum Operacyjnego EQU- INOXE. Operator od razu lokalizuje podopiecznego z dokładnością do 1 m i powiadamia rodzinę, opiekunów bądź wolontariuszy.

Serwis geolokalizacyjny BlueGard zapewnia bezpieczeństwo chorym jak i pomaga zapobiegać szybkiemu rozwojowi Alzheimera. Wyposażenie osoby chorującej w bransoletkę BlueGard zapewnia spokój rodzinie chorego, która zawsze będzie wiedzieć, gdzie jest członek ich rodziny. Czy warto korzystać z nowoczesnych technologii aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa naszych bliskich i nasze? Wiem, że warto. Pomoc udzielona w ciągu kil- ku minut, jest w stanie zapobiec poważnym powikłaniom, których nie da się cofnąć. Życie i zdrowie na- szych bliskich i nasze jest bezcenne.