Święta coraz bliżej, dlatego ze wszystkich stron jesteśmy kuszeni szybkimi pożyczkami gotówkowymi na sfinansowanie świątecznych wydatków. Ale uwaga – za pożyczkę „od ręki”, „na dowód”, czy „bez zabezpieczeń” trzeba często zapłacić na rynku horrendalnie wysokie oprocentowanie, a koszty obsługi kredytu mogą przekroczyć szybko jego wartość!

Każdy powinien zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i umieć rzetelnie ocenić takie oferty. Dla- tego 26 listopada rozpoczęła się społeczna kampania informacyjna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim pod- piszesz”, która ma zwrócić uwagę na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek – „chwilówek”.

Kampanię organizuje siedem instytucji zaufania publicznego: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komenda Główna Policji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Na- rodowy Bank Polski oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Akcja ma pokazać niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z usług finansowych i będzie trwała nie tylko przed świętami, ale także w 2013 roku.

Kłopoty zaczynają się zazwyczaj od niewielkiej pożyczki na upominki świąteczne. Eksperci ostrzegają, że skorzystanie z pozornie „łatwej gotówki”, może oznaczać wpadnięcie w ręce lichwiarzy. Pożyczenie od nich nawet drobnej sumy może prowadzić w skrajnych przypadkach do utraty dorobku całego życia i osobistych tragedii. Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie tych „łatwych pieniędzy” może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent, a pożyczka jest zaciągnięta pod zastaw nie- ruchomości.

Jedną z bohaterek kampanii jest pani Krystyna, która zastanawia się nad zaciągnięciem pożyczki w wysokości 4 tysięcy złotych. Na specjalnie przygotowanej w ramach kampanii stronie internetowej – www. zanim-podpiszesz.pl – można na bieżąco śledzić, jak każdego dnia zwiększałby się jej dług, a wraz z nim stres i frustracja. Za pośrednictwem tej witryny można się też zapoznać z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na rynku finansowym oraz poznać zasady bezpiecznego zaciągania pożyczek i inwestowania. Możemy także wyliczyć całkowi- ty koszt pożyczki za pomocą specjalnie przygotowanych kalkulatorów finansowych.

Jeśli więc nie chcesz dać się oszukać, pamiętaj o czterech zasadach bezpiecznego zaciągania pożyczki:

1. Sprawdź wiarygodność firmy.

2. Policz całkowity koszt pożyczki.

3. Dokładnie przeczytaj umowę.

4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.