Gminy, w których rozpocznie się wydobycie gazu z łupków i powstaną ośrodki zbioru gazu, mogą liczyć na dodatkowe dochody przeznaczane np. na szkoły czy drogi. Poszukiwanie i eksploatacja to również możliwość rozwoju rynku pracy oraz lokalnego biznesu.

Jak wskazują zagraniczne doświadczenia zaprezentowane w raporcie Instytutu Kościuszki, za tytułowanym „Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski”, wydobycie kopalin ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych nie tylko wpływa korzystnie na gospodarkę całego kraju, ale ma tez ogromny wpływ na rozwój lokalny.

Jeszcze na etapie poszukiwania złóż gazu łupkowe- go przedsiębiorca, który uzyskał koncesje na taka działalność, uiszcza stosowna opłatę, która w 60% stanowi dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność, a 40% przekazywane jest do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet gminy, w której rozpocznie się wydobycie gazu i powstaną ośrodki zbioru gazu, powiększy się o dochody w postaci podatków dochodowych (PIT i CIT), a także podatku od nieruchomości.

Dzięki kopalni gazu łupkowego na terenie gminy jej mieszkańcy mogą spodziewać się poprawy dochodów własnych. Wskaźnik dochodu własnego per capita w gminach, w których znajduje się kopalnia lub podziemny magazyn gazu w Polsce jest o ok. 15% wyższy, niż w pozostałych gminach w danym województwie. Wyższe dochody własne oznaczają tym samym większe środki na inwestycje, mogące istotnie poprawić jakość życia mieszkańców.

Gminy, w których znajdują się kopalnie gazu z łupków, mogą liczyć nie tylko na znaczącą poprawę infrastruktury komunikacyjnej – firma wydobywcza może wybudować za własne pieniądze drogę dojazdowa do kopalni, z której będą korzystać wszyscy okoliczni mieszkańcy – ale również na zaangażowanie się firm wydobywczych np. w budowę nowych przedszkoli, bibliotek, boisk czy hal sportowych, remont szkół i szpitali. Dobrym przykładem jest stałe zaangażowanie PGNiG SA w sponsorowanie wielu lokalnych przed- sieweczka w gminie Krokowa.

Gminy dostają realna szanse na gazyfikacje i dostęp do tańszego gazu, co nie tylko wpływa na wydatki mieszkańców, ale i lokalnych firm, które dzięki temu dostają impuls do rozwoju, ekspansji i zwiększenia zatrudnienia.

Powstanie ośrodków zbioru gazu może oznaczać wzrost zatrudnienia w regionie – zarówno w sektorze wydobywczym, jak i w branżach usługowych. Dostęp do gazu oznacza także wzrost nowych inwestycji, szczególnie w rozwój gałęzi przemysłu energochłonnego. Rozwój gospodarczy gminy oprócz wzrostu wpływów i poprawy rynku pracy przekłada się także na możliwość pozyskania dodatkowego wsparcia dla szeregu inicjatyw społecznych.

Jak wynika z badan zamieszczonych w raporcie Instytutu Kościuszki, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w okolicach, gdzie wydobywany jest gaz łupkowy, powstaje dwa razy więcej miejsc pracy, niż może wchłonąć sam przemysł wydobywczy. Mieszkańcy gminy mogą odnieść bezpośrednie korzyści, uczestnicząc w pracach pomocniczych takich, jak: prace ziemne prowadzone na terenie wiertni, obsługa cateringowa pracowników wiertni, czy tez ochrona wiertni przez miejscowa firmę ochroniarska.